Když se nemoc nedostavuje

Znáte ve svém okolí někoho, kdo sleduje všechny své tělesné projevy a má naučenou lékařskou terminologii? Pak se mějte na pozoru před možným hypochondrem.

Kyberchondrie

Rozšířeným jevem se stala kyberchondrie, kdy dotyčný po každém píchnutí běží k počítači a hledá příznaky těch nejděsivějších nemocí. Člověk poté přichází do ordinace s diagnózou, ve valné většině mylnou. Obvyklá vyšetření nic neprokážou, ale pacient je přesvědčen, že ví nejlépe, co mu je.

Zdržte se posměchu a narážek. Máte co do činění s nemocným člověkem patřícím do rukou psychologa nebo psychiatra.

zdroj: stock.xchng by Vangelis Thomaidis

zdroj: stock.xchng by Vangelis Thomaidis

Neuróza a deprese

Nejčastěji se pozorují lidé s poruchou osobnosti a s vrozenou úzkostnou povahou. Rozvinout se u nich může hypochondrická neuróza, které ani negativní laboratorní výsledky neuklidní. Naopak v nich spatřují chybu laboratoří.

Ještě závažnější je hypochondrická deprese. Dotyčný je přesvědčen, že je v zajetí nevyléčitelné choroby a strachuje se, že nakazí někoho dalšího. Tento stav může skončit až sebevraždou.

Není proto namístě brát tvrzení hypochondra na lehkou váhu. Zajistěte mu zavčas odbornou pomoc, ušetříte trápení nejen jemu, ale také sobě.

Comments are closed.