Jak temperament ovlivňuje podnikání?

Povahové rysy a vlastnosti začínajícího podnikatele ovlivňují rychlost rozvíjejícího se projektu, stejně jako jeho silné a slabé stránky.

zdroj: stock.xchng by Emin Ozkan

zdroj: stock.xchng by Emin Ozkan

Sangvinik

Podnikatel sangvinik je vyrovnaný a pečlivě střeží informace a taktiku týkající se podnikání. Umí rychle reagovat na změny a orientovat se v nových situacích. Vytváří si dlouhodobé vztahy s klienty a vůči konkurentům působí přátelsky. Nejlépe vynikne v oblasti PR, komunikace a reklamy.

Cholerik

Nadchne se pro nové věci, do kterých se bez obav vrhá po hlavě. Výhodné je to v oborech, kde probíhají časté změny a je zapotřebí na ně reagovat. Na druhou stranu je impulsivní a dokáže se rychle rozzlobit, když věci nejdou podle jeho představ. Takový podnikatel dosahují extrémních výkonů a neúspěchy prožívá silně a dramaticky.

Melancholik

Myslíte si, že melancholici nejsou vhodnými typy pro podnikání? Omyl! Sice jejich povaha příliš nekoresponduje s dynamickou dobou, ale i tak se mohou stát úspěšnými podnikateli. Obchodní partneři si jej cení hlavně proto, že jsou stálými a spolehlivými partnery. Jeho předností je vytrvalost a dlouhodobé a stabilní výsledky, které dosahuje dlouhodobou prací.

Čtěte také:   Chcete podnikat? Důvody, proč (ne)začít

Flegmatik

Jeho výraznou výhodou je klidná povaha a nevýhodou nedostatek nadšení v dobách neúspěchů. Je ceněn pro svou pečlivost a stabilitu. Problém je spatřován v pomalé reakci na změny.

Comments are closed.