Jak vytvořit podnikatelský plán

V rámci volného trhu podnikatel usiluje o výhodu před konkurencí, proto je důležité utajit klíčové části podnikatelského záměru, aby nedošlo k jeho zneužití. Úspěšnost je dána jeho praktickým provedením a kvalitou záměru.
PodnikáníPodnikatelský plán slouží nejen jako podklad k vyřízení bankovního úvěru a pro komunikaci s dalšími institucemi, ale také k ujasnění strategických cílů. Má vypovídací hodnotu o aktuální pozici firmy či podnikatele, čeho chce dosáhnout k určitému datu a jaké k tomu použije prostředky.

V podnikatelském plánu definujeme hlavní myšlenku, jaké jsou naše cíle a podnikatelské výhody, v čem je jedinečnost našeho produktu (výrobku či služby), na jaký tržní segment se zaměříme, jaké využijeme finanční zdroje a jaká je naše představa potenciálního zisku.

V návrhové části definujeme:

  • cíle v čase,
  • strategii ceny, distribuce, propagace a vedení zaměstnanců,
  • předpokládané náklady, výnosy, aktiva, pasiva a cash flow,
  • analýzu vnitřních rizik (rizika ovlivnitelná),
  • analýzu vnějších rizik (právní prostředí, konkurence) a
  • návrh opatření k minimalizaci rizik.

Nedílnou součástí je důkladná analýza trhu a závěrečné shrnutí a vyhodnocení projektu.

Na eliminaci rizik podnikání je jednodušší zaměřit se hned na počátku. K jeho vypracování potřebujeme dostatek času a zodpovědný přístup.

Čtěte také:   Proč je důležitá znalost cizího jazyka?

Další zajímavé články

Comments are closed.