Právě teď je nejlepší čas na vyšetření mateřských znamének

Před létem by si každý z nás měl nechat prohlédnout mateřská znaménka. Některá mateřská znaménka máme od narození, jiná se tvoří v průběhu života, například vlivem spálení od slunce, hormonálních změn nebo různým zánětům.

Sledujte se

Věnujte všem znaménkám náležitou pozornost, a to nejen před létem, ale i v průběhu roku. Sledujte zejména jejich velikost, zda se nezvětšují nebo nemění tvar. Pozor také dejte na jejich strukturu a barvu. Znaménka by se neměla olupovat ani krvácet. Jakmile zaznamenáte jakoukoliv změnu, navštivte kožního lékaře.

Jaká skupina lidí je nejvíce ohrožena?

Do rizikové skupiny patříte tehdy, pokud máte nádorovité onemocnění kůže v rodině nebo máte po těle více jak 50 znamének. Ohroženi jsou i lidé, kteří se často vystavují UV záření. Spálili jste se za svůj život více jak třikrát? Pak se riziko rakoviny kůže zvyšuje až 7,6 krát.

Jak probíhá vyšetření u lékaře?

Vyšetření znamének je bezplatné. Dermatolog je prohlédne lupou nebo digitálním dermatoskopem. Pokud se neukážou žádné změny na znaménkách, další vyšetření stačí za rok. Jakmile se kožnímu lékaři nebude cokoliv zdát, může vás pozvat na další prohlídku nebo jej odstranit a provést histologii, aby se vyloučilo podezření zhoubného nádoru.

Comments are closed.