Jak rychle založit s.r.o.?

V České republice vyžaduje založení společnosti s ručením omezeným určité nutné náležitosti. Jak celý proces probíhá, jak dlouho trvá a lze jej nějak urychlit?

Jaký je postup zakládání společnosti s ručením omezeným

Na vstupu by si měl zakladatel rozhodnout o vhodném názvu, ustanovit sídlo a ujasnit si předmět podnikání. Svou představu o fungování firmy je na místě sladit s případnými ostatními společníky.

Po formální stránce se společnost s ručením omezeným zakládá zakladatelskou listinou nebo společenskou smlouvou. Tyto dokumenty mají formu notářského zápisu. Zakladatelská listina se ustanovuje v případě, že zakladatel je pouze jeden. Společenská smlouva nastupuje v případě, že je zakladatelů vícero.

Obsah obou dokumentů je totožný. Musí v ní být uvedeno kromě názvu, sídla a předmětu podnikání též výše základního kapitálu, vymezení společníků a uvedení jejich jmen a adresy, určení správce vkladu a ustanovení rezervního fondu.

V této fázi je možné založit pro společnost bankovní účet. Banka bude totiž požadovat kopii společenské smlouvy či zakladatelské listiny. Na takto vzniklý účet se složí základní kapitál společnosti.

Následovat bude ohlášení činnosti na živnostenském úřadě. Poté se podá u příslušného rejstříkového soudu návrh na zápis do obchodního rejstříku. Dnem, kdy bude společnost zapsána do obchodního rejstříku, pak oficiálně vzniká. Posléze se povinně zaregistruje na finančním úřadu.

Čtěte také:   Firemní jazykové kurzy jsou i online

Jak dlouho založení s.r.o. trvá?

V Česku v průměru může trvat založení společnosti s ručením omezeným dokonce 1 až 2 měsíce, a to to v závislosti na složitosti struktury společnosti, a z toho vyplývajícího množství nutných úkonů.

Lze tyto formality urychlit?

Ten, kdo se chce podobnému administrativnímu „kolečku“ vyhnout, má v zásadě dvě možnosti. Prvním je založení s.r.o. na klíč.

Tento způsob může zakládání společnosti urychlit. Podstatou je, že založení zadáte specializované společnosti. To vám ušetří vždy minimálně řadu starostí a jednání s úřady. Samotné založení společnosti by to neurychlilo v případě, že byste při něm postupovali bezchybně.

To ovšem může být u řady laiků problém: Nejsou si jisti, které podklady by měli dodat nebo na některou nezbytnost zapomenou. Pak se svěřit do rukou odborníků, pro které je zakládání nových společností denní rutina, vyplatí i z časového hlediska.

Spolehlivým způsobem, jak časový úsek pro založení s.r.o. zkrátit, je tzv. předzaložená společnost. Ta je již založená a pouze se převede na nového vlastníka. Ten může začít se svou společností disponovat v řádech několika hodin.

Čtěte také:   Tipy na vánoční dárky pro děti

Převedení ready made společnosti do rukou nového vlastníka často trvá pouze jediný den. Jedná se tak pro podnikatele o skutečně nejrychlejší řešení. Ready made je proto zajímavá pro podnikatele v Česku, ale také pro zahraniční subjekty.

Comments are closed.