Jak na nábor pracovníků ze zahraničí

Nábor zahraničních pracovníků je pro tuzemské firmy často jediným přijatelným řešením svízelné situace. Proč a jakým způsobem takový nábor probíhá?

Proč se vyplatí nábor pracovníků z ciziny

Zaměstnávání cizinců je pro tuzemské zaměstnavatele řešením především tehdy, když lokální trh práce nedokáže pokrýt potřeby firem.

To se v současné době týká především pracovníků ve výrobě, ale i v mnoha dalších odvětvích. Takovíto zaměstnanci sem navíc ve velké míře proudí ze zemí, kde je kritický nedostatek adekvátních pracovních příležitostí. České firmy proto velmi často oceňují i vysokou motivovanost těchto lidí.

Pakliže by tato možnost nebyla, znamenat by to v konečném důsledku mohlo i stagnaci či propad celé české ekonomiky. Dle aktuálních údajů tvoří zahraniční pracovníci momentálně až 13 % ekonomicky aktivních osob v České republice.

Jak probíhá prakticky nábor

Firma by měla dokázat vhodně identifikovat své potřeby a definovat požadavky na zaměstnance a jejich náplň práce.

Cizince není možné zaměstnat bez tzv. hlášenky. To znamená, že zaměstnavatel musí na úřad práce nahlásit, že má volné pracovní místo, na které může přijmout cizince. Během následné 30denní lhůty se mohou na pracovní pozici přihlásit občané EU.

Čtěte také:   Jak správně podávat šampaňské

Pakliže se pracovní místo obsadit nepodaří, teprve posléze se na tuto pozici může hlásit občan ze zemí mimo Evropskou unii.

Co potřebuje zahraniční zaměstnanec

Zahraniční zaměstnanec ze zemí Evropské unie a dále ze Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska nemusí mít žádné pracovní povolení.

Pracovníci z tzv. třetích zemí však potřebují pracovní povolení a současně i povolení k pobytu. Jinak by se jejich zaměstnání považovalo za ilegální. Za to hrozí zaměstnavatelům postih v podobě pokuty v maximální výši 10 000 000 Kč pro právnické osoby. Pokuta navíc hrozí i samotnému zaměstnanci.

Od roku 2014 novela zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti zjednodušila celou administrativu při náboru zaměstnanců z ciziny do té míry, že je již vyžadováno pouze jedno povolení.

Co je zaměstnanecká a modrá karta

Zaměstnanecká karta je pracovní povolení, které propojuje povolení k pobytu a k zaměstnání. Určena je pro pobyty delší než 3 měsíce právě za účelem zaměstnání. Kvalifikace se v tomto případě nerozlišuje. K tomu dochází až u modré karty, která je určena pro pracovní posty s vyšší kvalifikací.

Čtěte také:   Trápí vás zlozvyky?

Zaměstnanecká karta nahrazuje vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu.

Praktickým důsledkem je to, že si zaměstnanec nemusí podávat žádost u dvou různých úřadů. To snižuje časové průtahy. Původně trvalo vyřízení pracovního povolení až 60 dnů. Poté bylo nutné uvažovat ještě minimálně 30 dnů, nebo dalších 60 dnů na povolení pobytu za účelem zaměstnání.

Comments are closed.